Windykacja należności obejmuje działania mające na celu wyegzekwowanie należności od dłużnika – od wysłania wezwania do zapłaty aż po postępowanie egzekucyjne. Działania prowadzimy według zapotrzebowania Klienta.

Działania zaczynamy od wysłania wezwania do dłużnika. Następnie nawiązujemy kontakt z dłużnikiem i prowadzimy rozmowy w zakresie spłaty długu. Zawieramy stosowne porozumienie lub ugodę sądową. W przypadku braku zapłaty należności kierujemy sprawę do sądu, w tym do e-sądu (EPU). Następnie kierujemy sprawę do komornika, z którym stale współpracujemy.

Reprezentujemy również wierzycieli w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych ich dłużników.

Prowadzimy także sprawy dotyczące ustalania rozdzielności majątkowej w przypadku dłużnika będącego w związku małżeńskim, wpisujemy hipoteki w celu zabezpieczenia roszczenia, pomagamy w skargach pauliańskich oraz w sprawach przeciwko członkom zarządu z tytułu ich odpowiedzialności za zobowiązania spółki.

W ramach windykacji należności:

– sporządzamy wezwania do zapłaty

– prowadzimy rozmowy z dłużnikami w zakresie dobrowolnej spłaty długu

– opracowujemy ugody i zawieramy ugody z dłużnikami, w tym sądowe

– prowadzimy sprawy o zapłatę w sądzie (także nietypowe sprawy np. z pogranicza prawa cywilnego i podatkowego)

– występujemy o nadanie klauzuli wykonalności

– kierujemy sprawę do komornika i reprezentujemy wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym