Doradztwo prawne

Doradztwo prawne obejmuje zakres prawa cywilnego, spadkowego, zobowiązań, gospodarczego, administracyjnego, rodzinnego, upadłościowego, sprawy majątkowe oraz świadczenia z ZUS. Doradzamy zarówno klientom indywidualnym jak i przedsiębiorcom.

Porady udzielane są w ramach spotkań osobistych w biurach Kancelarii lub podczas wideokonferencji. Istnieje również możliwość uzyskania porady telefonicznej lub drogą mailową.

Działania ugodowe

Działania te obejmują prowadzenie rozmów na etapie przedsądowym oraz sporządzanie różnego rodzaju pism, które są konieczne na danym etapie sprawy,w tym wezwań do zapłaty.

Zawieramy ugody pozasądowe lub kierujemy do sądu zawezwania do próby ugodowej. Prowadzimy również sprawy przed Rzecznikiem Finansowym.

Sporządzanie pism procesowych

Sporządzamy pozwy, wnioski, skargi, apelacje, zażalenia i inne pisma procesowe według zapotrzebowania Klienta.

Przygotowanie pisma nie obejmuje reprezentacji w sądzie.

Reprezentacja przed urzędami

Reprezentacja w postępowaniach administracyjnych obejmuje sporządzanie wszystkich pism, jakie okażą się konieczne, składanie ich
w urzędzie, kontakt z urzędnikami w celu wyjaśnienia sprawy i zastępowanie Państwa we wszystkich czynnościach podejmowanych
w sprawie. Wszystkie decyzje podejmowane w trakcie postępowania są z Państwem uzgadniane.

Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu spraw przed urzędami skarbowymi, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, urzędami gminy, urzędami miast, Samorządowym Kolegium Odwoławczym, Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego, Inspektorem Ochrony Środowiska, Starostwem Powiatowym oraz Ministrem Spraw Wewnętrznych.

Prowadzenie spraw sądowych

Zastępstwo procesowe w sprawach sądowych obejmuje działanie od złożenia pozwu lub wniosku aż po zakończenie postępowania w pierwszej lub drugiej instancji wraz z uzyskaniem uzasadnienia oraz klauzuli wykonalności lub prawomocności.

W ramach prowadzenia spraw sądowych oferujemy:

– zapoznanie się z aktami

– sporządzanie wszystkich pism, jakie są potrzebne w trakcie procesu

– udział w rozprawach

– stały monitoring sprawy i przekazywanie bieżących informacji na temat działań podejmowanych przez przeciwnika procesowego oraz sąd

– analizowanie pism przesłanych przez drugą stronę procesu

– opiekę prawną w trakcie postępowania

– nielimitowaną ilość bezpłatnych spotkań w zakresie prowadzonego postępowania

– przekazywanie protokołów z rozpraw oraz wszystkich pism kierowanych przez Kancelarię do sądu i otrzymywanych
z sądu lub od przeciwnika procesowego.

Prowadzimy sprawy przed sądami powszechnymi (rejonowymi, okręgowymi, apelacyjnymi oraz e-sądem), sądami administracyjnymi (wojewódzkie sądy administracyjne, Naczelny Sąd Administracyjny), Sądem Najwyższym oraz Trybunałem Konstytucyjnym.