Sprawy majątkowe:

– podział majątku małżonków

– zasiedzenia

– zniesienia współwłasności

– uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym

– sprawy o wydanie nieruchomości