Pomoc dłużnikom

– reprezentujemy dłużników i spadkobierców dłużników wobec wierzycieli, firm windykacyjnych oraz komorników

– składamy wnioski o uchylenie klauzuli wykonalności

– prowadzimy negocjacje z wierzycielami, w tym również z bankami w zakresie uzgodnień dotyczących zapłaty długu i jego częściowego umorzenia

– prowadzimy sprawy przeciwegzekucyjne w sądzie

– oceniamy sytuację dłużnika pod kątem możliwości skorzystania z upadłości konsumenckiej i składamy wnioski o upadłości konsumenckie w sądzie

– doradzamy w sprawach odrzucania spadku i uzyskiwaniu zgody sądu rodzinnego na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka

– pomagamy w sprawach spadkowych wszczynanych przez wierzycieli dłużników

– składamy sprzeciwy od nakazów zapłaty

– prowadzimy upadłości konsumenckie

– regulujemy sprawy w BIK