Prawo pracy:

– odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę

– pozwy o odszkodowanie za wypowiedzenie umowy niezgodnie z prawem lub nieuzasadnione

– ocena umów o zakazie konkurencji

– sprawy o zapłatę wynagrodzenia lub ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy

– postępowania o wydanie lub sprostowanie świadectwa pracy