W zakresie upadłości konsumenckich działania Kancelarii obejmują:

– konsultowanie spraw w zakresie złożenia wniosku o upadłość konsumencką

– przygotowanie wniosku o upadłość

– reprezentowanie dłużnika w postępowaniu sądowym

Ponadto Kancelaria pomaga konsumentom w przygotowaniu wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego
z urzędu. Dzięki temu osoby zadłużone nie muszą płacić opłaty od wniosku ani ponosić kosztów pomocy radcy prawnego, lecz płaci za nie Skarb Państwa.