Księgi wieczyste

– wpisujemy nowych właścicieli i spadkobierców

– wykreślamy stare hipoteki, służebności i inne wpisy

– składamy wnioski o założenie nowych ksiąg wieczystych, w tym dla wyodrębnionych lokali w budynku

– prowadzimy sprawy o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym

– wpisujemy hipoteki zabezpieczające roszczenie wierzycieli

Pomagamy w zrozumieniu informacji zapisanych w księdze wieczystej, w tym prześledzeniu historii zmian właścicieli, ich udziałów oraz podstaw nabycia prawa własności itp. Po zakończeniu spraw spadkowych pomagamy spadkobiercom w uzyskaniu wpisu ich własności.