Sprawy rodzinne:

– rozwody i separacje

– alimenty

– kontakty

– odrzucenie spadku w imieniu małoletnich dzieci

– ograniczenie (pozbawienie) władzy rodzicielskiej

– ubezwłasnowolnienia