Prawo cywilne:

– sprawy o zapłatę (umowy sprzedaży, pożyczki, zlecenia, dzieło)

– sprawy z zakresu rękojmi i gwarancji

– służebności

– ustalenie prawa

– kary umowne

– odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy