Prowadzenie spraw spadkowych obejmuje:

– postępowania sądowe w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy lub testamentu

– kwestionowanie ważności testamentu lub jego prawdziwości w toku postępowań spadkowych

– sprawy o zapłatę zachowku

– reprezentowanie spadkobierców w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku wszczynane przez wierzycieli spadkodawcy

– reprezentowanie wierzycieli w sprawach spadkowych dłużników

– działy spadku

Ponadto po zakończonym postępowaniu spadkowym pomagamy przy złożeniu odpowiedniego zeznania podatkowego lub zgłoszenia podatkowego do urzędu skarbowego oraz regulujemy sprawy w księgach wieczystych.

Konsultujemy również powyższe sprawy na etapie przedsądowm. Reprezentujemy także Klientów w rozmowach ugodowych w sprawach
o zachowek oraz dział spadku.

Pomagamy także w uzyskaniu informacji o rachunkach bankowych spadkodawcy oraz jego długach.