Elektroniczne postępowanie upominawcze

Oferujemy prowadzenie spraw w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU) przed tzw. e-sądem. Składamy pozwy lub sprzeciwy. Reprezentujemy zarówno powodów jak i pozwanych. Pomagamy dłużnikom, którzy otrzymali nakaz zapłaty z e-sądu lub dowiedzieli się o nim dopiero z zawiadomienia o wszczęciu egzekucji otrzymanego od komornika.