Sprawy z ZUS

W zakresie ubezpieczeń społecznych oferujemy:

– składanie wniosków o naliczenie kapitału początkowego, rentę lub emeryturę (także Polakom mieszkającym za granicą)

– prowadzenie spraw sądowych o przyznanie emerytury lub renty z ZUS

– prowadzenie spraw sądowych o przyznanie prawa do rekompensaty z tytułu pracy
w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze

– poszukiwanie dokumentacji pracowniczej i ustalanie właściwych archiwów do jej przechowywania

– reprezentowanie ubezpieczonych w sprawach sądowych o zwrot świadczeń nienależnie pobranych z ZUS

– reprezentowanie ubezpieczonych w sporach sądowych dotyczących odmowy wypłaty zasiłków chorobowych lub żądania jego zwrotu

– reprezentowanie członków zarządu w sprawach o uznanie ich odpowiedzialności za niezapłacone składki ZUS spółki

– spory sądowe z ZUS dotyczące uznania umów o dzieło jako umów zlecenia
i obowiązku odprowadzenia od nich składek ZUS

– spory z ZUS dotyczące pozorności zatrudnienia

Sprawdzamy również prawidłowość naliczenia przez ZUS wysokości emerytury, podstawy jej wymiaru oraz kapitału początkowego.

Oferujemy pomoc w sprawach ZUS już na etapie składania wniosków do ZUS lub prowadzonych przez ZUS postępowań wyjaśniających. Pomagamy też w ocenie, czy przysługuje Państwu prawo do emerytury, rekompensaty, świadczeń przedemerytalnych lub nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, zanim złożycie Państwo wniosek do ZUS. Wyjaśniamy jakie warunki trzeba spełnić, żeby otrzymać odpowiednie świadczenie. Prowadzimy postępowania sądowe w zakresie wyżej wskazanych spraw.