Prawo gospodarcze

– rejestracja spółek

– likwidacja spółek

– sporządzanie umów spółek i zmian w umowach

– przygotowywanie uchwał organów spółek

– wpisy w KRS

– umowy sprzedaży przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części

– postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne

– windykacja należności

– sprawy sądowe przeciwko przedsiębiorcom