Właścicielka Kancelarii

Właścicielką Kancelarii jest Beata Żurek – radca prawny wpisana na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy, absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze spółek kapitałowych, organizacji pozarządowych oraz klientów indywidualnych. Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym, spadkowym, ubezpieczeń społecznych oraz windykacji należności. Pomaga również dłużnikom w sprawach egzekucyjnych oraz prowadzonych przez firmy windykacyjne. Prowadzi sprawy sądowe
i egzekucyjne oraz pomaga w rozwiązywaniu problemów na drodze pozasądowej.