Sporządzanie pism procesowych

Sporządzamy pozwy, wnioski, skargi, apelacje, zażalenia i inne pisma procesowe według zapotrzebowania Klienta.

Przygotowanie pisma nie obejmuje reprezentacji w sądzie.