Reprezentacja przed urzędami

Reprezentacja w postępowaniach administracyjnych obejmuje sporządzanie wszystkich pism, jakie okażą się konieczne, składanie ich
w urzędzie, kontakt z urzędnikami w celu wyjaśnienia sprawy i zastępowanie Państwa we wszystkich czynnościach podejmowanych
w sprawie. Wszystkie decyzje podejmowane w trakcie postępowania są z Państwem uzgadniane.

Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu spraw przed urzędami skarbowymi, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, urzędami gminy, urzędami miast, Samorządowym Kolegium Odwoławczym, Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego, Inspektorem Ochrony Środowiska, Starostwem Powiatowym oraz Ministrem Spraw Wewnętrznych.