Prowadzenie spraw sądowych

Zastępstwo procesowe w sprawach sądowych obejmuje działanie od złożenia pozwu lub wniosku aż po zakończenie postępowania w pierwszej lub drugiej instancji wraz z uzyskaniem uzasadnienia oraz klauzuli wykonalności lub prawomocności.

W ramach prowadzenia spraw sądowych oferujemy:

– zapoznanie się z aktami

– sporządzanie wszystkich pism, jakie są potrzebne w trakcie procesu

– udział w rozprawach

– stały monitoring sprawy i przekazywanie bieżących informacji na temat działań podejmowanych przez przeciwnika procesowego oraz sąd

– analizowanie pism przesłanych przez drugą stronę procesu

– opiekę prawną w trakcie postępowania

– nielimitowaną ilość bezpłatnych spotkań w zakresie prowadzonego postępowania

– przekazywanie protokołów z rozpraw oraz wszystkich pism kierowanych przez Kancelarię do sądu i otrzymywanych
z sądu lub od przeciwnika procesowego.

Prowadzimy sprawy przed sądami powszechnymi (rejonowymi, okręgowymi, apelacyjnymi oraz e-sądem), sądami administracyjnymi (wojewódzkie sądy administracyjne, Naczelny Sąd Administracyjny), Sądem Najwyższym oraz Trybunałem Konstytucyjnym.