Działania ugodowe

Działania te obejmują prowadzenie rozmów na etapie przedsądowym oraz sporządzanie różnego rodzaju pism, które są konieczne na danym etapie sprawy,w tym wezwań do zapłaty.

Zawieramy ugody pozasądowe lub kierujemy do sądu zawezwania do próby ugodowej. Prowadzimy również sprawy przed Rzecznikiem Finansowym.